Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej


Idź do treści

Aktualności

Z dniem dzisiejszym, tj. 20.04.2012 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały przekazane niezbędne dokumenty w sprawie wyboru operacji do realizacji w ramach konkursu z zakresu małych projektów oraz „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwały Rady LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie wyboru operacji do realizacji nr I/4/2012 - I/19/2012 z dnia 23 marca 2012 r.

Uchwała Rady LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" w sprawie odrzucenia odwołania od decyzji Rady LGD "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" - uchwała nr I/17/2012 z dnia 26.03.2012 r.

* * *


Dnia 26 marca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Poniżej zamieszczamy listy ocenionych operacji oraz listy wyboru operacji złożonych w ramach konkursu ogłoszonego w sierpniu 2011 roku.
Siedem dni kalendarzowych od dnia umieszczenia list na stronie, czyli od dnia 29 marca 2012 roku, beneficjenci mają prawo złożyć odwołanie, osobiście w biurze Stowarzyszenia, przy ul. Narutowicza 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Lista ocenionych operacji w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie LSR dla działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013. Zalącznik do uchwały Rady LGD nr I/2/2012.
Lista operacji złożonych oraz wybranych do realizacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie LSR dla działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013. Zalącznik do uchwały Rady LGD nr I/7/2012.
Lista operacji złożonych oraz wybranych do realizacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie LSR dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 objętego PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Zalącznik do uchwały Rady LGD nr I/19/2012.
Lista operacji złożonych oraz wybranych do realizacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie LSR dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 objętego PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Zalącznik do uchwały Rady LGD nr I/7/2012.


* * *W dniach 29-30 marca 2012 r. biuro LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" będzie nieczynne z powodu szkolenia pracowników.


* * *Posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Dnia 26 marca 2012 roku odbędzie się posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie ponownej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013.

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.* * *


Nowe szkolenia!

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zapraszamy na bezpłatne jednodniowe szkolenia dotyczące ww. działań.

Zapraszamy!

Informacja o szkoleniu z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Informacja o szkoleniu z zakresu zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy składanych w ramach konkursu pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

* * *


Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
pragnie zaprosić na uroczyste spotkanie Członków oraz Partnerów Stowarzyszenia,
a także osoby zainteresowane jego działalnością,
które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wołuszewie
w dniu 13 stycznia 2012 r.
o godzinie 15:00

Podczas spotkania przewidziany jest poczęstunek przygotowany przez
Koła Gospodyń Wiejskich

Serdecznie zapraszamy!!

Zarząd Stowarzyszenia
"Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej"* * *


Dnia 22 grudnia 2011 o godz. 16.00 w biurze Stowarzyszenia w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej". Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia.
Zapraszamy!


* * *


Posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”

Dnia 19 grudnia 2011 o godz. 15.30 w biurze Stowarzyszenia w Aleksandrowie Kujawskim odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”.


Porządek obrad Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z dnia 19.12.2011 r.

* * *


W dniu 17.10.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”, na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania w zakresie małych projektów o raz „Odnowy i rozwoju wsi”. W terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura LGD nie wpłynęło żadne odwołanie od decyzji Rady w sprawie oceny operacji.
Poniżej listy operacji wybranych oraz uchwały.

Lista operacji złożonych oraz wybranych do realizacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013.

Uchwała nr V/10/2011 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007 - 2013.

Lista operacji złożonych oraz wybranych do realizacji w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania wdrażanie LSR dla małych projektów, tj, operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do odiągnięcia celów tej osi.

Uchwała nr V/22/2011 ws. zatwierdzenia listy operacji wybranych do realizacji w ramach konkursu nr 1/2011/MP w zakresie małych projektów.


* * *


Dnia 07.09.2011 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi. Tego samego dnia zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013.

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy.

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy.

Posiedzenie Rady LGD „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursów odbyło się w biurze LGD o godz. 15.30 w dniu 26.09.2011r. Jednocześnie informuje się, iż z braku kworum nie podjęto żadnych decyzji odnośnie złożonych wniosków.
Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 04.10.2011r. o godzinie 16.00.


* * *"Rarytasy babci Stasi - aktywizacja zawodowa kobiet"

Wszystkie osoby, które chętne są do wzięcia udziału w projekcie pt. „Rarytasy babci Stasi - aktywizacja zawodowa kobiet” proszone są o jak najszybsze zgłoszenie się do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w godzinach od 7.00 do 15.00 lub telefonicznie pod nr (54) 282 40 97

Więcej informacji - kliknij w menu: Projekty EFS / Rarytasy Babci Stasi

Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


* * *Zielona Szkoła na Barbarce

Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” pozyskało fundusze na wyjazd 22 grupy dzieci z powiatu aleksandrowskiego na Zieloną Szkołę na toruńskiej Barbarce. W dniach 4-6 lipca 2011r. dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz sportowych. Miały do dyspozycji park linowy, plac zabaw, rozgrywały zawody sportowe, brały udział w warsztatach z garncarstwa a także w zorganizowanym ognisku. Koordynatorem zadania była Pani Patrycja Butlewska – kierownik biura Stowarzyszenia, a rola opiekunów przypadła Pani Karolinie Tubielewicz z Zespołu Szkół w Stawkach oraz Panu Sebastianowi Kapelińskiemu ze Szkoły Podstawowej w Bądkowie.
Mamy nadzieję, iż wyjazd ten zapoczątkuje szereg innych wyjazdów, które będą organizowane w szkołach, gdyż cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, bez względu na różnice wiekowe.
Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z opisanego wyjazdu.


* * *


Małe Projekty - NABÓR WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Dokumentacja dot. naboru wniosków w zakresie małych projektów.* * *Odnowa i rozwój wsi - NABÓR WNIOSKÓW

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje również o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dokumentacja dot. naboru wniosków w zakresie odnowy i rozwoju wsi.


* * *


W dniu 2 maja biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" będzie nieczynne.


* * *Szkolenie z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu pn. „małe projekty”.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ” zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach konkursu pn. „małe projekty”.
Konkurs zostanie ogłoszony w maju br., a nabór przewidziany jest na czerwiec br.
W związku z powyższym w dniach 25.05.2011 r. oraz 26.05.2011 r. od godz. 10.00 odbędzie się szkolenie z zakresu wypełniania wniosków dla przyszłych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu pn. „małe projekty”.

Ogłoszenie o szkoleniu.


* * *


Zestawienie rzeczowo - finansowe Projekt Współpracy

Załącznik do umowy przyznania pomocy nr PRW.I.6015-3-89/10 nr 00017-6932-UM0200009/10


* * *


Bezpłatna oferta szkoleniowo-doradcza

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą nieodpłatnego wsparcia na stronie: www.kpces.byd.pl
Potwierdzenie wysłanego zaproszenia do newslettera umożliwi Państwu stały dostęp do comiesięcznych najważniejszych informacji z zakresu ekonomii społecznej regionu, w tym zwłaszcza nieodpłatnej oferty szkoleniowo-doradczej dostępnej na terenie naszego województwa.

Ogłoszenie o ofercie szkoleniowo-doradczej.


* * *W dniu 21.03.2011 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”
, na którym dokonano wyboru operacji do dofinansowania w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W terminie przewidzianym procedurą odwoławczą do Biura LGD nie wpłynęło odwołanie od decyzji Rady w sprawie oceny operacji.
Wniosek o przyznanie pomocy, który został złożony do LGD został przekazany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Z dniem przekazania dokumentacji rozpoczęło się dalsze rozpatrywanie wniosku, które odbywać się będzie w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach zewnętrznych.

Uchwała LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej" nr II/3/2011 z dnia 21.03.2011 r.


* * *Jarmark Wielkanocny – Wojewódzki Konkurs Pisanek Wielkanocnych


Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddziała w Przysieku zaprasza do udziału w Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się dnia 16 kwietnia (sobota) 2011 roku w Przysieku. Celem Jarmarku jest przybliżenie i prezentacja tradycji oraz dorobku kulturowego związanego ze świętami Wielkiej Nocy, promocja produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych.
Podczas Jarmarku odbędą się kiermasze, pokazy, warsztaty i konsultacje.
W programie przewidziane jest również podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Pisanek Wielkanocnych, do którego udziału zapraszamy osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia można pobrać ze strony: www.kpodr.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


* * *Dnia 10.02.2011 r. o godz. 15.00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rejestr wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR.

Równocześnie podaje się do publicznej wiadomości, że Posiedzenie Rady LGD „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach konkursu odbędzie się w biurze LGD o godz. 16.00 w dniu 28.02.2011r.
Jednocześnie informuje się członków Rady o możliwości wcześniejszego zapoznania się z treścią wniosku, który będzie rozpatrywany na posiedzeniu.


* * *Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pełna treść ogłoszenia.

Kryteria wyboru zgodności operacji z LSR do działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wniosek o przyznanie pomocy.Powrót do treści | Wróć do menu głównego